PŮJČOVNÍ ŘÁD

 

1. PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek: 7,00 - 15,30
Sobota: 8,00 - 10,00
Leden - Březen : Sobota zavřeno

2. PODMÍNKY ZÁPŮJČKY

2. 1. "BZ Stavotechnika" půjčuje na základě smlouvy o pronájmu a složení zálohy.

Smlouva musí obsahovat:
a) Název zákazníka - název firmy, IČO, DIČ, přesnou adresu firmy
b) U soukromých osob - jméno a příjmení nájemce, bydliště, č. OP, rodné číslo
c) Množství, číslo a název požadovaného zboží
d) Čas a datum zapůjčení a předpokládanou dobu zápůjčky
e) Cenové podmínky
f) Výši složené zálohy
g) Smluvní podmínky

2. 2. Pravidelným odběratelům - firmám "BZ Stavotechnika" půjčuje:

a) Na základě uzavřené tzv. Rámcové smlouvy
b) Nájemní smlouva je uzavřena na pověřené zástupce firmy a musí obsahovat:

  • osobní data stejná jako u soukromé osoby
  • množství, číslo a název požadovaného zboží
  • čas a datum zapůjčení a předpokládanou dobu zápůjčky
  • cenové podmínky
  • smluvní podmínky

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení OP, Živnostenského listu, IČO, DIČ a úhrada platby (zálohy) za pronájem předem.

3. EKONOMICKÉ PODMÍNKY ZAPŮJČOVÁNÍ

"BZ Stavotechnika" zapůjčuje zboží objednatelům za následujících podmínek:

  • smluvní ceny

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Za dodržování jednotlivých ustanovení tohoto řádu odpovídá pracovník, který je za plnění odpovídajících bodů odpovědný.
BZ Stavotechnika s.r.o. - ekatalog.czPjovny nad, nstroj - ekatalog.cz